De missie van RMC

“Wat we aantreffen in de onderneming is de langgerekte schaduw van de man of vrouw die er voor staat!”

RMC is ervan overtuigd dat zelfbewust en hoogwaardig (persoonlijk) leiderschap ten grondslag ligt aan welzijn en welvaart van mens en onderneming. Wij weten uit ervaring; succes is geen toeval en failure geen pech, maar een creatie van ondernemende en verantwoordelijke executives die zich bewust zijn van hun kracht en kwaliteiten en die hun dilemma’s kennen en daar op succesvolle wijze mee om hebben leren gaan. 

RMC wil executives als; ondernemers, professionals, managers, directeuren en bestuurders, enz., faciliteren in het realiseren van hun persoonlijke en professionele ambities waarbij de eigen kwaliteiten en talenten gemobiliseerd worden en eventuele belemmeringen worden geïdentificeerd en weggenomen. 

Wij doen dit uitsluitend wanneer er sprake is van een sterke motivatie om hierin te investeren. 

De visie van RMC

“Er bestaat geen waarheid, er bestaan alleen belangen”

Deze waarheid is opgebouwd uit een stelsel van diepliggende overtuigingen die bewust of onbewust ons gedrag sturen. Deze overtuigingen zijn in ons vroegere leven ontstaan en sturen onze overlevings strategieën. Overtuigingen bepalen in sterke mate hoe wij naar onze wereld kijken en deze ervaren.

Overtuigingen zijn als het ware de bril waardoor wij naar de gebeurtenissen kijken, bepalen het gevoel dat wij daarbij krijgen en tevens de betekenis die wij eraan geven en de acties die wij vervolgens ondernemen.

Veel van deze overtuigingen zijn functioneel en helpen ons, maar een groot aantal van onze overtuigingen is disfunctioneel of in de loop der jaren disfunctioneel geworden en belemmert ons om succesvol te zijn. 

“Don’t let emotion run the business”

Zoals Ghandi treffend verwoordde: “niemand kan je beledigen, je kunt alleen maar jezelf beledigen”. Je bepaalt zelf welke betekenis je geeft aan de dingen die gebeuren en die gezegd worden en dus ook welke emotie daarbij gevoeld wordt.

Leiderschap betekent vooral leiderschap over je eigen emoties. Je bent niet je gevoel, je boosheid, je teleurstelling, je vreugde, enz., maar je hebt deze emoties. Je roept ze op! Ze liggen op de schappen van je emotiekast en kunnen naar believen geactiveerd worden. Een belangrijk aspect van leiderschap ligt in de mate waarin je je eigen emoties kunt sturen. 

Succes begint met een goed inzicht in je eigen behoeften, kwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen. Zelfkennis en de acceptatie daarvan is de basis voor zelfvertrouwen en het vervullen van de rol van executive!

Leiding nemen over jezelf begint met verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en je omgeving: “de omstandigheden bepalen niet ons, wij bepalen de omstandigheden!”

drs. Hans A.H.G. Rekers

Eigenaar en oprichter RMC B.V.

Marianne Griepink

Management assistente

” Wij helpen executives om vanuit een krachtige professionele propositie de weg naar hun onderneming te vinden”

Onze adviseurs

Afhankelijk van de aard van de vraagstelling beschikken wij over adviseurs en coaches die allen ruime ervaring hebben in management posities. Wij werken met mensen die bewust voor dit vak gekozen hebben:

You have to learn the rules of the game. And then you have to play better than anyone else.

— Albert Einstein

If you do what you always did, you will get what you always got.

— Albert Einstein

If everyone is moving forward together, then success takes care of itself.

— Henry Ford

“Be the change that you wish to see in the world.”

— Mahatma Gandhi

Diensten RMC

De volgende Diensten kunnen onderscheiden worden:

^

Individuele advisering en begeleiding van executives

^

Organisatieadvisering

^

Teamcoaching

^

Begeleiding van intervisiesessies voor executives

^

Mediation en conflictmanagement op executive niveau

^

Management development programma's

^

Management en participatie begeleiding

Daarnaast verzorgen wij trainingen en advies op gebied van:

^

Leiderschap

^

Change management

^

Cultuurverandering

^

Onderhandelingsvaardigehen

^

Project- en programmamanagement

^

Persoonlijke communicatie en profilering

Ondernemers en hun onderneming

“De enige constante is de verandering!”

RMC werkt vanuit het 7D model. De D’s staan voor de belangrijke competenties van een executive.

Ondernemers spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Een ondernemer is iemand die een droom heeft m.b.t. een product of dienst en hij wil dit graag op de markt brengen. Hiermee wil de ondernemer betekenisvol zijn en waarde creëren op de lange termijn voor zijn klant en zijn onderneming.

Ondernemen is echter geen sinecure. Het vraagt veel de ondernemer om een bedrijf succesvol te maken en te houden.

RMC werkt met ondernemers om hen te helpen hen visie te materialiseren en eventuele blokkades weg te nemen. We helpen hen om in hen kracht te komen en de mogelijkheden die er zijn op een verantwoordelijke en verantwoorde wijze te benutten.

“De enige constante is de verandering!”

Wij werken vanuit een levensfasemodel. Ondernemingen, teams en executives bewegen door levensfasen heen. Onderstaand is dat nader aangegeven.

Levensfasen van de organisatie

Ondernemingen bewegen in hun levensloop door verschillende levensfasen. Ze ontwikkelen zich van “pionierfase” naar “managementfase” naar “delegatiefase”, etc. (Greiner). De overgangsmomenten van fase naar fase gaan doorgaans met een crisis gepaard. Als het goed wordt aangepakt is de crisis slechts een overgang van de ene naar de andere fase en hoeft het niet gepaard te gaan met rampspoed, problemen, enz.

De crisis betekent doorgaans dat de onderneming ook ander management nodig heeft. Dit betekent voor de executive dat het “spel” moet veranderen. Immers, “als je altijd hetzelfde doet, zul je altijd hetzelfde krijgen!”. Het managen van de overgangen leidt in de praktijk tot ingrijpende problemen.

Soms overleeft een onderneming de crisis niet. Wat dan nodig is, zijn executives die de capaciteit hebben om het fundament te bouwen dat de groei weer mogelijk maakt. Wij helpen ondernemers en hun team om deze overgangen adequaat te managen.

Naast begeleiding van de ondernemer en het team participeert RMC eveneens in ondernemingen.

“Never waste a good crisis!”

“But dont let emotion run the business!”

Veel voorkomende vragen

^

Hoe kan ik het vertrouwen van mijn Raad van Commissarissen winnen?

^

Hoe ga ik om met mijn nieuwe investeerder

^

Mijn CEO en ik liggen elkaar niet, hoe ga ik hier mee om?

^

Mijn team zit vol met lastige mensen. Hoe kan ik mijn team tot een hecht team maken?

^

Ik wil graag participeren in een bedrijf, hoe pak ik dit aan?

^

Hoe kan ik het beste mijn kwaliteiten inzetten om succesvol te zijn?

^

Ik heb het gevoel dat wanneer zich conflicten voordoen in mijn team ik volledig blokkeer, hoe kan ik dit onder controle krijgen?

^

Mijn bedrijf gaat fuseren met een ander bedrijf, wat wordt mijn rol en hoe ga ik om met alle nieuwe spelers?

^

Ik heb geen overzicht meer over alles wat er op mijn bord ligt. Ik slaap er slecht van. Hoe kan ik weer overzicht krijgen?

^

Wel bedrijf of levensfase past het beste bij mij?

Samenwerkingen

Organisaties waar RMC mee samenwerkt:

^

Next Venture Executive Search

^

Erasmus universiteit

^

Comenius

^

Yes!Delft

^

Omnimo

^

SDH Executive Search

^

Strategy Works

^

Universiteit van Antwerpen

^

CU 2 Advice & Support

^

The Customer Connection

^

Center for Entrepreneurship

^

Diverse Investeerders en M&A bureau's

Contact

Telefoon

030 26 00 930

Adres

Amersfoortseweg 38, 3951 LC Maarn

RMC

Rekers management & consultancy